Партньори

ФЕНИКС-ФОНД има за цел да си партнира със фирми, частни лица, организации и др. във всички области, които биха помогнали за развитието на южен-централен район.

Част от нашите настоящи партньори са:

Летище Пловдив 
 
Новинарски сайт "Каквото Такова" 
 
Адвокатска кантора "Баков и Димов"
гр. Пловдив, ул. "ф.ж. Кюри" № 26, тел. 0898 977 796 
 
Счетоводна катора "КЛАРИН" ЕООД
гр. Пловдив ул. Константин Иречек 15, тел, 032/587 925 
 
Печатница ЕТ "ИНЧ-ВЕНЦИ 2"
тел. 032 644562 / моб. 0888 925 078
email: inch_venci[at]abv.bg
 
Съюз „ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ – БЪЛГАРИЯ”
www.novosianie.com
 
Асоциация на българските екскурзоводи и археолози „Борис Дякович” Пловдив
arheologymap.weebly.com

 

© 2019 ФЕНИКС ФОНД. Всички права запазени.