Нашата мисия

Сдружение "Фонд за развитие на южен-централен район - ФЕНИКС ФОНД" е неправителствено сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в обществена полза, чиито основни цели са да:

  1. Да популяризира преимуществата на Южен - централен регион на България в Европа и света по отношение на възможностите за бизнес, култура, туризъм и развитие.
  2. Да способства за добрата свързаност на региона с другите региони на ЕС и света, като достъпът трябва да бъде бърз, лесен и евтин.
  3. Да развива гражданското общество и създава условия за повишаване на стандарта на живот на жителите в региона.
  4. Да оказва подкрепа на начинания в областта на развитие на икономиката, туризма, местната култура, духовно и историческо наследство и други от съществено значение за просперитета на региона.
  5. Да допринася за подобряване на инвестиционната среда с цел привличане на местни и чужди инвеститори.
  6. Да спомага с дейността си за повишаване на кокурентноспособността на региона.
  7. Да работи с медиите, средствата за масова информация и интернет за даване на гласност, търсене решения на наболели проблеми на региона.

© 2019 ФЕНИКС ФОНД. Всички права запазени.