Документи

На 15 май 2016г. ще се проведе заседание на УС при следния дневен ред:

1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет за 2015г.

2. Приемане на Годишен финансов отчет за 2015г на сдружението.

3. Други.

Тук можете да намерите нужната Ви информация за да станете член на на ФЕНИКС-ФОНД

Устав на фонда

Заявление за членство

Покана за участие в Първия регионален форум

 

 

© 2019 ФЕНИКС ФОНД. Всички права запазени.