Цел

Целта е да превърнем Пловдив и Южен-централен район в целогодишна туристическа дестинация.

Смятаме, че в региона има достатъчно възможности за туризъм, за да може това да се случи. Освен това, регионът има дадености за привличне освен на туристически поток и на потенциални инвестиции и в други сфери на икономиката.

© 2019 ФЕНИКС ФОНД. Всички права запазени.