Структура и управителен съвет

Структура

Органи на управление:

  1. Общото събрание на членовете
  2. Управителният съвет

 Управителен съвет:

Председател


Димчо Петков - тел. 0888 963 888,
dimcho.petkov[at]abv.bg
 Управители

 

Наталия Кирова,

carkir[at]abv.bg

д-р. Атанас Кънчев

бивш зам.-министърът на финансите

Член на Надзорния съвет - BULSTRAD Vienna Insurance Group

Член на Управителния съвет на директорите в CBA Asset Management

Христо Коляшев - тел. 0887 492 361,

hkolyashev[at]phoenixfund-bg.com

 

Ангел Драганов - тел. 0888 885 908,

adraganov[at]phoenixfund-bg.com

 

Ивайло Велев - тел. 0888 523 385,

ivelev[at]phoenixfund-bg.com

Почетен член 
 

Ибрахим Кьошдере

Член на парламента на Република Турция - в миналото,

Президент и собственик на Kosdere Group - холдинг, Турция

© 2019 ФЕНИКС ФОНД. Всички права запазени.