Реализация

Как да превърнем добрата идея в добра практика?

Така както се прави в останлите региони на ЕС. Всички дадености на региона трябва да бъдат показани на единния европейски пазар, с цел да бъде повишен интересът на потребителите на този пазар към нашия регион. Освен това трябва да осигурим бърз и евтин достъп на тези потребители до региона.

© 2019 ФЕНИКС ФОНД. Всички права запазени.