Адрес

Телефон за връзка

Димчо Петков

0888 963 888 

Седалище

град Пловдив

район Южен

п.к. 4004

ул. "Иван Гарванов" 22

Web:

http://phoenixfund-bg.com

 

 

© 2019 ФЕНИКС ФОНД. Всички права запазени.