Идея

Добрата идея е много важна.

Освен това тя трябва да бъде осъществена, за да се превърне в добра реалност. А когато идеята е да превърнем региона в добро място за живеене, място в което ние и нашите потомци ще имат възможност да се развиват в нормална икономическа, екологична и жизнена среда, би трябвало идеята да стане цел за цялото общество. Това, което за нас е все още идея, за останлите региони на ЕС, отдавна е добра практика. Ние само трябва да я приложим и в Южен-Централен район. Най-кратко казано трябва да постигнем икономическо оживяване на региона, чрез използване на всички естествени, природни, бизнес и други дадености, които има в региона.

© 2019 ФЕНИКС ФОНД. Всички права запазени.