Възможности за членство:

Как да стана член на "ФЕНИКС-ФОНД"?

Необходими документи:

  1. Кандидат члена трябва да попълни стандартно заявление, намиращо се в раздел документи (свалете от тук)
  2. Кадидат члена трябва да представи три писмени препоръки от членове на управителния съвет. (не важи за физически лица)

Членски такси

На база ЗАКОН за малки и средни предприятия членският внос за юридически лица е както следва:

 За редовни членове:

  1. За малки предприятия месечен членски внос в размер на 100 лв на месец
  2. За средни предприятия месечен членски внос в размер на 500 лв. на месец
  3. За големи предприятия месечен членски внос в размер на 1000 лв. на месец

 За асоциирани членове:

  1. За малки предприятия месечен членски внос в размер на 50 лв на месец
  2. За средни предприятия месечен членски внос в размер на 250 лв. на месец
  3. За големи предприятия месечен членски внос в размер на 500 лв. на месец

За физически лица 10 лв на месец

За неправителствени организации 50 лв. на месец

Срокове за плащане на членският внос.

При заплащане на полугодие - за първо полугодие до 30то число на месец януари на

текущата година;

за второ полугодие до 10то число на месец юли на текущата година;

При заплащане за година - до 25то число на месец Април на текущата година.

© 2019 ФЕНИКС ФОНД. Всички права запазени.