Банкова сметка за набиране на средства:

Банка ДСК-ЕАД
BIC STSABGSF
BG54STSA93000022399231

© 2019 ФЕНИКС ФОНД. Всички права запазени.