Фонд за развитие на южен-централен район - ФЕНИКС ФОНД

Идея + Реализация + Цел + Резултат

1

Идея

Добрата идея е много важна. Освен това тя трябва да бъде осъществена, за да се превърне в добра реалност. А когато идеята е да превърнем региона в добро място за живеене, място в което ние и нашите потомци ще имат ...

 Повече 
2

Реализация

Как да превърнем добрата идея в добра практика? Така както се прави в останалите региони на ЕС. Всички дейности на региона трябва да бъдат показани на единния европейски пазар, с цел да бъде повишен ...

 Повече 
3

Цел

Целта е да превърнем Пловдив и Южен-централен район в целогодишна туристическа дестинация. Смятаме, че в регона има достатъчно възможности за туризъм, за да може това да се случи. Освен това ...

 Повече 

 

4

Резултат

Ако успеем да превърнем добрата идея в работеща добра практика, в регион южен-централен ще бъдат привлечени много потребители, дошли тук като туристи или водени от други интереси. Увеличеното потребление ще предизвика осезаемо раздвижване в местната икономика. Ще се създадат хиляди нови работни места, които от своя страна също ще създадат потребители. Ще се намали безработицата в региона. Ще се увеличат и приходите в обществения сектор от това, че повече хора ще плащат социални осигуровки и данъци. С други думи ще се постигне общественият интерес, а именно възможност за добра работа за повече хора в региона. Резултатът ще бъде по-добро качество на живот за всички. Такъв е резултатът във всички региони в ЕС, където хората се възползват от даденостите на региона си и от възможността, чрез регионалното си летище, да привлекат възможно най-много посетители в него. Да го направим и ние.

© 2019 ФЕНИКС ФОНД. Всички права запазени.